Home  

 

  Skansbanken, Gävle

av Thomas Söderlund/Uffe Svensson

Ett vatten mest känt för sitt fantastiska braxfiske i samband med att fisken ska innanför själva järnvägsbanken, för att leka. Ett av de få vattnena där fisket uteslutande sker med waggler och/eller bottenmete. Bästa vikten på 4 timmar är så långt 79.760 gram.

Skansbanken

 

Beskrivning av vattnet : Ett relativt svagt strömmande vatten, strömmen beror mest på vinden. Sträckan delas i C, oftast använd för juniorerna. A-B på kartan delas sedan beroende på deltagare, oftast Sektion A-B och C.

Högst vikter har fångats runt denna B-sektion.

Det är en bit att gå så vagn rekommenderas varmt.

Antal peggar : 48 plus juniorer.

Djup : Djupet är ca 1,50 m över hela sträckan.

Beten : Normalbetet är mask varierat med maggot. Även om det är så grunt brukar man inte göra åt en del mäsk, i genomsnitt kanske 8 kg. Ofta fungerar något grövre mäsk bra, typ Trabucco Super Bream eller Bream, Bream Fizz. Vanligt är oxå att göra en lite fuktigare blandning för fisket med waggler, då man måste skjuta ut mäsket, i feeder används torrare mäsk så att feedern töms fortare.

I mäsket brukar man ha mask, casters och majs.

Utrustning : Rullspön på 14-15 fot med flöten 12-20 gram, gärna med vingar, för att underlätta vid fiske lite längre ut. Smal eller tjock topp på flötet beror på hur mycket man vill dragga på botten.

Lina 0,18 - 0,20 är vanligt, tafsen brukar vara runt 0.16 men kan varieras beroende på hur fisken svarar.


Bottenmete sker ofta med firelinelina på 0.10-0.12, rejäl chocklina de sista meterna för att ge fisken lite mer töj när den närmar sig håven. Chocklinan gör ju oxå att man kan ta i lite extra vid kastet.  Tafsen är också här runt 0.16 till en början. Feeder som används är beroende på vilket avstånd du vill fiska, rocketfeeder för de längre avstånden och vanliga cage eller plast för kortare.

Ofta används en krok stl 10-12, en del kör med lite grövre gods om fisket hettar till.

Taktik : Valet av metod beror dels på fiskaren men också på om det är 1a eller 2a dagens fiske. Under 1a dagen kan det vara en fördel att fiska lite längre ut och då kan valet av feeder vara lite lättare att hantera. Fisket sker ju ofta 30-40 meter ut på wagglern och minst 10 m till med feedern.

Flötmetet tacklas ofta med 3 napphagel, typ no 3-5, precis över tafsen. Man varierar sedan sitt fiske med att släpa dom på botten, eller strax ovanför. Dra isär dom om fisket är trögt.

Feeder fiskas ofta med linan clipsad för att säkra att man kastar på samma fläck hela tiden. Ibland är det en fördel att lägga sig utanför dom andra men ibland kan det straffa sig då man dels måste veva mera och dels verkar fisken ibland dra sig nära land och mäsket där, så valet av av avstånd kan vara kritiskt.

Ofta avgörs fisket inte förrän i slutet av tävlingen så man måste vara aktiv hela tiden för att hänga med. Ibland kan det ta 1 timme innan fisken börjar nappa.

Långspö har vunnit sektioner men bara då fisket har varit väldigt dåligt, då har en del mört kommit här, men normalt sett så är det ingen metod att beakta.

Målvikt : Segervikterna brukar ligga runt 20-75 kilo beroende på hur väl vi träffar braxenleken. Vanligtvis krävs över 40 kg för att vinna en sektion. De flesta åren som tävlingen har hållts har man fångat vikter över 60 kg.