Meteskolan

Vi hoppas att vi under meteskolan kan få till minst en sida per område.  Skolan är riktad till er som är nyfikna på vad internationellt mete är för något och till er som nyligen börjat meta på riktigt.