Addicted to groundbait, del 3

I del 1 gick vi igenom några av grunderna om mäsk och mäskning i allmänhet. Del 2 behandlade olika ingredienser och hur man komponerar ett mäsk med dem för att få en given effekt. Del 3 är tänkt att vara koncentrerad på själva tillämpningen. Dels hur man kan påverka ett mäsks egenskaper genom hur och när man blandar det. Dels vilket mäsk man vill ha i olika situationer och hur man mäskar med det.

Grunderna i att blanda ett mäsk

Något som är gemensamt för allt grundmäsk är att det måste blötläggas. Man kan göra det på lite olika sätt. Men vi börjar med att gå igenom en steg för steg guide för hur man i normalfallet går till väga.

1) Torrmixning, före blötläggning. Ta fram din mäskbehållare. Torrblanda mäsket så att eventuella ingredienser eller olika färdiga blandningar mixas ordentligt. Stora behållare med avrundade hörn är att föredra. Jag föredrar själv en balja i hårt material. De mjuka mäskbaljorna är bra att bära med sig mäsket i men mindre praktiskt att bland till mäsket i. Blandar du ett kilo feedermäsk duger en mindre hink. Generellt: desto mer mäsk du blandar, desto mera praktiskt är det att ha en stor behållare. En flatbottnad foderhink -finns i varje hästbutk- är t.ex utmärkt att blanda i. Nästan alla mäskproducenter har även hinkar av modellen murarhinkar. De finns i olika storlekar och är riktigt bra. Vanliga murarhinkar är också bra att blanda i men möjligen tunga att bära runt på.
Har jag mycket mäsk torrblandar jag det först och sedan delar jag upp det i två eller flera hinkar före det att jag blötlägger.

3) Förfuktning. Blötläggningen skall normalt ske i minst två omgångar. Blanda i en skvätt vatten och rör om ordentligt. Mängden beror på ur mycket mäsk du har och vilken sorts innehåll det är i mäsket. Ströbröd och många lågprismärken suger t.ex i sig mycket vatten. Kvalitétsblandningar gör det inte. Börja med en halv deciliter åt gången. Det är viktigt att baljan är rund, eller åtminstonde har avrundade hörn samt att man rör om ordentligt. Vätskan skall spridas jämnt över hela blandningen.

När du med lätthet kan börja krama bollar låter du mäsket stå en kvart.

4) Efterfuktning. När mäsket stått i ca 20 minuter har det dragit i sig vattnet och blivit lite torrare. Då behöver man tillsätta lite extra vatten. Gör som i steg 3 men var än mer försiktig. Det går åt mindre vatten i den här fasen. Kom ihåg: Ett överfuktat mäsk är svårt, om inte omöjligt, att rädda. Det blir t.ex sällan bra av att blanda i mera torrt mäsk. Är det soligt ute kan man försöka torka till det i solen. Däremot kan man ibland vilja ha ett överfuktat mäsk. Men det är ett annat kapitel.

Överkurs: Det finns undantag till steg 4. Jag brukar t.ex hoppa över steg 4 och bara blanda en gång om jag, som vid feederfiske, vill ha mycket blöta beten i mäsket. Casters och frysta maggotar förvarar jag i vatten fram till användning. De ger ett extra tillskott av fukt när de läggs i mäsket och då riskerar ett blött mäsk att bli överfuktat. Paradoxalt nog kan effekten blir två helt motssata. Det beror på ingredienserna och graden av överfuktning. Antingen så att det släpper från feedern i själva utkastet. Eller så blir det bara lite för blött och så där irriterande deg-kletigt så att det inte släpper allas. Klippt mask ger också extra fukt.

Jag vill ha ett mäsk åt det torra hållet som inte släpper men samtidigt löser upp sig snabbt vid feederfiske. Tvärt om vid flötmete under samma förhållanden. Då vill jag också ha mycket mat i mäsket, lätt kunna krama en boll med en hand som håller i utskjutet men ändå spricker upp snabbt. Nästan i nedslaget. Vill inte att fisken skall käka hela mäskbollar utan att de skall få jobba lite för maten. Det är inte svårt att inse vad som händer om en eller två stora braxar slukar hela bollen. Vid de tillfällena brukar jag ta ett ganska bindande grovt mäsk. Blanda det ganska fuktigt. När de blöta betena åker i mäsket blir mäsket lite lätt överfuktat och spricker i nedslaget. Gör du samma sak med ett finmalt bindande mäsk blir resultatet katastrofalt nog en värdelös pepparkaksdeg.

Gör inget av ovanstående i början av era turer. Det är som sagt var överkurs och absolut inget man behöver hålla på med om ni fiskar för er specimenfiskar för er själva eller fritidsfiskar. I vatten med hård konkurrens eller på tävling… är det en annan femma. Då kan det ge en fördel men först måste du fått grunderna att sitta och känna dig trygg med det. De påverkar minst 80% av resultatet. Behärskar man dem är man redan riktigt bra. De övriga 20% kan man arbeta sig till och då kan det vara bra att ha några överkursteorier i bakfickan.

5) Soliga dagar torkar mäsket. Ta gärna med en ”sprayflaska”. Väldigt praktiskt att justerings-fukta med. Eftersom vattnet sprids när man sprutar med en sådan minimerar man klumpbildningen. Likaså minimerar man risken att överfukta mäsket. Tvärt emot brukar regninga dagar ge fuktigare mäsk. Förvara helst mäsket i något med ett lock på. T.ex en mäskbalja med lock och ”blixtlås”. Parasoll löser förståss också problemet.

Sålla mäsket
Varför skall man sålla ett mäsk? En del tycker att det blir mindre matiga klumpar som inte spricker upp och som fisken lätt kan sätta i sig och därmed blir mätta. Jag sållar i princip alltid mitt mäsk. Löjmäsk undantaget eftersom ingredienserna i löjmäsk skall vara icke-bindande och därmed aldrig klumpas sig. Men jag gör det av en annan anledning. Jag vill kunna ha i så mycket beten i mitt mäsk som möjligt. Du vill kunna forma bollar med så mycket mat som möjligt i förhållande till mäskvolymen. Sållar du mäsket fritt från klumpar får du helt enkelt i mer mat i mäskbollarna. Grundmäsket i sig attraherar fisk men det behövs egentligen ganska lite mäsk för att få den effekten. Den viktigaste uppgiften, enligt mig, är att transportera beten. Det är betena som får fisken att gå runt och leta föda och präglas att käka det bete som du har i mäsket.

Det finns olika såll som är tillverkade och designade för att just sålla mäsk. Dessa brukar vara gjorda för antingen 17 liters hinkar eller de större 40 liters baljorna. Alla seriösa mäskpoducenter säljer både såll och baljor.

Sållen kommer i olika grovlekar. Jag brukar använda ett grovt casters-såll. Men om det är ett finkornigt mäsk och jag skall fiska i ett trögt vatten brukar jag fin-sålla mäsket och slänga bort alla grova matpartiklar i mäsket.

Skållningen brukar jag göra direkt efter förfuktningen. D.v.s steg 3 ovan. Om det är kinkigt fiske på gång och det är viktigt att hålla igen med mäsket brukar jag sålla även efter efterfukningen, steg 4 ovan.

Ett alternativ till att sålla är att använda sig av en kraftig borrmasking och mäskvisp. Men det kanske inte är det första man skall investera i…. och inte alls om man inte blandar mycket och ofta.

När blanda?
När i tiden du blandar ditt mäsk i förhållande till när du skall fiska påverkar mäskets egenskaper. Mer än man tror dessutom.

Ett inaktivt, dött mäsk är en fördel om du fiskar efter stora fiskar i ett vatten med gott om småfisk. Med det menar jag ett mäsk som inte sprider småpartiklar som blir hängande i vattnet och som sjunker väldigt långsamt. Alla ni som metat ett tag vet hur irriterande det kan vara att får platsen invaderad av småfisk när man egentligen är ute efter karduller. T.ex när det är tokmycket löja i ett vatten. Eller gott om småmört. Då är det bra att ha ett inaktivt mäsk som inte attraherar småfisken genom att sprida småpartiklar i mellanvattnet eller som yr om kring när en fisk virvlar in på platsen.

Ett livligt mäsk är ett måste när man fiskar efter mindre fisk. Det är ingen nackdel med ett livligt mäsk när man fiskar efter stor fisk och ändå kan sortera ut ”bjässara” t.ex genom att ha ett större bete.

Vill du ha ett inaktivt mäsk är det bra att blanda mäsket dagen före. Vill du ha det extra ”dött” kan man frysa in mäsket och sedan tina upp det i tid för fisket. Micron funkar fint om man får panik.

Vill du däremot ha en livligt mäsk med massor av partiklar i vattnet blandar du det så nära fisket som möjligt.

Få stort

Om det är så att småfisk är ett problem finns det ytterligare några knep att ta till.

1) Grundmäska en gång och underhållsmäska med mera mat åt gången och mera sällan.
2) Ha ljust mäsk.
3) Mäska med ”rena beten”. T.ex genom att loosefeeda majs, maggot eller mäska med sk sticky mag.
4) Krama en boll. Blöt händerna och krama lite till. Då släpper bollen mindre partiklar.

Småfiskinvationer är främst problem i vatten där det inte är få individer av stor fisk eller i djupt vatten. I grunda vatten med mycket stimsgående karduller får man sällan detta problem. Mäskar man på kommer de större för eller senare in på din mäskplats och trycker då samtidigt undan småfisken. Då kan man leva att den första timmen ger en del småfisk. Att få in stor fisk på detta sätt kräver att man antingen grundmäskar ordentligt eller underhållsmäskar regelbundet så att det finns mat på plats när det väl kommer in.

Har jag bara en mäskplats (ibland kan jag mäska en inre och en yttre) brukar jag inte grundmäska alls. Bara skjuta ut mindre bollar från start. Antingen med bella eller med en feeder. Då pratar jag om att mäska ofta.

Att småfisken slutar nappar är ett bra tecken. Tvärtemot är det ett dåligt tecken om du haft stor fisk på din plats men plötsligt börjar få småfisk. Om detta händer brukar det bero på du mäskat för lite och att de därför dragit sin kos. Eller blivit skrämda av t.ex en tappad fisk på mäskplatsen eller en rovfisk.

Är det djupt vatten tar det en tag för tacklet att ta sig ner mot botten, där de stora lunsarna går. På vägen ner tar oftast små fisken. Han man då en massa mäskpartiklar i rörelse i mellanvattnet drar det till sig småfisk. Försök att ha ett lite mera sammanhållande inaktivt mäsk.

Få smått

Om du fiskar betesfisk, fritidsfiskar med barnen eller tävlingsfiskar vill man ibland rikta in sitt fiske på småfisk. Då är det viktigt att ha ett aktivt livligt mäsk som släpper ifrån sig mycket partiklar. Det gör mäsk som är designade för småfisk. Då är det ofta bra att ha blandat mäsket åt det torrare hållet. Alternativt kramar man det lösare. Fiskar man löj och annan småfisk ytligt kan man tvärtom göra en smet/välling/gegga som skapar ett moln när det slår i vattnet. Här gäller det att mäka med lite men väldigt ofta. En klick varje utlägg är effektivast.

Om det är tidigt på våren fiskar man normalt närmare botten och då gör man normalblött mäsk. Är mäsket av rätt sort släpper det upp tillräckligt med partiklar.

Mäska stort eller smått

Grundmäska eller inte. Det är frågan. Normalt grundmäskar jag bara med större bollar om jag vill hålla flera platser på gång samtidigt. Annars underhållsmäskar jag direkt och hela tiden. Desto mera och större fisk, desto oftare och med mera mat. Är man osäker tar man det försiktigare och öka om fiske tar fart. Vet man med sig att det blir bra fiske kan man dra igång lite hårdare från start.

Precision
Precision är A och O. Att sprida mäsket gör det bra mycket mindre effektivt. Det gäller att få mäsket dit man fiskar. Inbland drar det åt sidan. Ibland snett inåt. Om jag fiskar flötmete och det drar lite i vattnet så gäller det att testa ”flötets” bana. Kasta uppströms och låt det drifta nedåt. Mäska där flötet befinner sig efter några sekunder.

Med feeder är det lättast att få bra precision och mäsket koncentrerat. Fiskar man i ett djup vatten gäller det att korrigera mäsket så att det inte släpper allt för tidigt. Smatidigt skall det släppa så snabbt som möjligt när feedern nått botten.

Benni Stefanutti
Team Constellation Stockholm